Erik van der Put

Praktijk voor Coaching en Cognitieve Gedragstherapie

U kunt vragen stellen en aanmelden via: info@ccgt.info of 071-5899340. Het adres is: Medisch Centrum Roomburgh, Hof van Roomburgh 4, 2314 ZB Leiden.

De praktijk voor Coaching en Cognitieve Gedragstherapie van Erik van der Put werkt al 25 jaar met wetenschappelijk onderbouwde protocollen en richtlijnen naar “stepped care model” (meeste effect met minste inspanning) en streeft ernaar die protocollen/richtlijnen up to date te houden. Het is zijn dagelijkse werk om die richtlijnen en protocollen op individuele maat te maken.BIJ HET LEVEREN VAN MAATWERK HOORT OOK DE OPTIE VAN
HET INZETTEN VAN ONLINE CONSULTEN EN HET GEBRUIK MAKEN VAN ONZE THERAPIELAND
E-HEALTH MODULES.

Erik van der Put heeft gekozen voor het meest uitgebreide opleiding traject. Dat traject loopt van gezondheidszorgpsycholoog met 1-stelijns kwalificatie (acute klachten) tot psychotherapeut (chronische klachten) tot klinisch psycholoog (meervoudige complexe klachten). Hij heeft dit gedaan omdat hij gelooft dat de kwaliteit beter gewaarborgd is als het traject van de 1-ste naar de 2-de lijn in één hand blijft. Daarnaast denkt hij door zijn uitgebreide scholing bij elke coaching en behandeling een meerwaarde te kunnen leveren op het gebied van preventie en persoonlijke groei.

Mijn lidmaatschappen zijn: NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen); LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten); VGCt (Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie).

CCGt heeft voor 2024 wèl een contract gesloten met VGZ, Menzis, Z & Z, Zilveren Kruis, CZ.

U kunt het kwaliteitsstatuut van CCGt opvragen via info@ccgt.info

Missionstatement: Kwaliteit leidt tot succes

Belangrijke mededeling: Erik van der Put sluit i.v.m. pensionering per 31-12-24 zijn praktijk.