Evaluatie

Regelmatig evalueren van de behandeling is belangrijk, zowel voor u als voor uw behandelaar. Vragen die daarbij gesteld kunnen worden zijn of de behandeling volgens verwachting verloopt en of met de behandeling gewerkt wordt aan de gestelde doelen. Evalueren kan op uw eigen initiatief en op initiatief van uw behandelaar.

Wanneer u kritiek hebt op de behandeling, de behandelaar of op de gang van zake, dan is het aan te bevelen om die kritiek te uiten. U kunt dan een of meer van de volgende reacties verwachten.

  • Er kan worden doorgevraagd
  • U krijgt uitleg over de behandeling
  • De behandeling wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld
  • U wordt aangespoord door te gaan met de behandeling (soms is kritiek een vorm van vermijding of een gevolg van moeite met een te nemen hindernis).
  • U krijgt een second opinion aangeboden
  • De behandeling wordt in overleg beëindigd
  • U krijgt indien gewenst een verwijzing naar een collega
  • Wilt u een officiële klacht indienen?: zie onder “Kwaliteitsbeleid” => “Klachten”.

APCL is bezig met de introductie van een evaluatie instrument en heeft hier eerste ervaringen mee