Klachten

Wanneer u kritiek hebt over de behandeling dan meldt u dat in eerste instantie bij uw behandelaar. (Zie onder evaluatie.  

Blijft de kritiek bestaan en neemt het de vorm aan van een klacht, dan bestaan de volgende mogelijkheden.

  • Klachten m.b.t. een gebrek aan informatie uitwisseling of communicatiestoornis tussen client en psychotherapeut horen bij het regionaal klachtenbureau van de NVVP (tel.030-2364338) of bij de tuchtcommissie van het NIP.
  • Klachten i.v.m. onjuist handelen van de psychotherapeut horen bij de landelijke klachtencommissie van de NVVP of het NIP
  • Strafrechtelijke zaken horen thuis bij de Officier van Justitie; schadeclaims bij de rechtbank.
  • Tuchtrechtelijke zaken bij de Stichting Kwaliteitsbewaking Psychotherapie of bij Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg of bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
  • Schadeclaims bij de rechtbank.

    Hulp bij indienen van klachten kunt u krijgen bij het regionale informatie- en klachtenbureau (tel.071-5896620).