Rob Kengen

De therapeut

071-5280831/ 06-43177851
kengenpraktijk@casema.nl

Mijn naam is Rob Kengen (1955). Ik werk sinds 2003 in mijn Praktijk voor psychotherapie in Leiden na ruim 20 jaar ervaring in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ Noord Holland en Parnassia Den Haag). Ik ben geregistreerd BIG psychotherapeut en ik heb mij gespecialiseerd in volwassenen en ouderen problematiek.

Ik doe individuele therapieën. Mijn therapeutisch werk wordt gekenmerkt door het leren begrijpelijk maken van complexe en soms hardnekkige ingesleten interactiepatronen, die ontstaan zijn tussen cliënt en zijn/haar omgeving. Het gaat hierbij niet alleen om het individu, maar om de context waarin het individu leeft. De aandacht in de therapie gaat niet alleen uit naar persoonlijke geschiedenissen en naar de familiegeschiedenissen, maar ook naar het hier en nu. Door met de omgeving te werken kunnen cliënten zelf patronen gaan ontdekken en leren oplossingen te vinden. De therapeut zal tevens opdrachten en aanwijzingen kunnen geven om cliënten op weg te helpen hierbij.


Psychotherapeut  BIG reg. nr: 39060046216
Lid van :
NVP(Ned. Ver. voor Psychotherapie)
NVVP (Ned. Ver. Vrijgevestigde Psychotherapeuten)
lidspecialist-VKJP (vereniging voor kinder-en jeugd psychotherapie)