Tarief / vergoeding

Tarieven

De tarieven worden bepaald en wettelijk vast gelegd door de NZa. In de contracten met de verzekeraars worden vervolgens jaarlijks percentages van die wettelijke tarieven vastgelegd.

 

Verzekerde zorg

 • In de meeste gevallen valt psychotherapie onder de verzekerde zorg vanuit de basisverzekering. Voor zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, geldt het wettelijk verplichte eigen risico. In 2023 is dat € 385,-
 • APCL sluit in principe elk jaar met alle verzekeraars contracten, maar elk jaar zijn er uitzonderingen.  Zo nodig kunt u bij ons of uw verzekeraar informeren of er een contract met de praktijk gesloten is.
 • Indien de praktijk een contract met uw zorgverzekeraar heeft, ontvangt u geen factuur. Uw behandelaar declareert rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.
 • Als u bij een zorgverzekeraar bent verzekerd waarmee de praktijk geen contract af heeft gesloten, ontvangt u een factuur over de psychotherapie. Deze dient u zelf te betalen aan de praktijk. Bij de start van uw behandeling spreekt u met uw behandelaar af welke kosten u kunt verwachten. De kosten zijn gebaseerd op een standaardprijslijst. U kunt de te ontvangen factuur vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar zal als u een restitutiepolis heeft alles vergoede en bij een natura polis krijgt u tenminste 70% van de kosten vergoeden.
 • U wordt geadviseerd voor de start met een behandeling bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de precieze hoogte van de vergoeding van psychotherapie.
 • Ter informatie:https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/ggz-instelling/praktijk-voor-psychotherapie-pl-smits

Onverzekerde zorg

 • Bij enkele diagnose-categorieën is psychologische zorg uitgesloten van vergoeding vanuit de basisverzekering. Het gaat onder meer om de volgende diagnoses: aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen.
 • Ook psychosociale hulp, dat wil zeggen psychologische hulp gericht op verbetering in emotioneel opzicht zonder dat er sprake is van een stoornis, valt niet onder de verzekerde zorg. Psychosociale problemen kunnen overigens wel samengaan met psychische stoornissen.

 

Zelfbetalers:

 • Indien u er voor kiest om de behandeling zelf te betalen, zijn de kosten voor individuele therapie € 120,- per consult van 50 minuten. Partnerrelatie therapie is € 140,- 

 

Meer informatie

 • Aanvullende informatie over behandeling bij een vrijgevestigde ggz-zorgaanbieder en de mogelijkheden van vergoeding, leest u op de volgende website: https://www.lvvp.info/voor-clienten.
 • Zie de website van Nederlandse Zorgautoriteit ( NZa), https://www.nza.nl/regelgeving/tarieven.
 • Standaardprijslijst: NZa tarieven generalistische basis -ggz en  gespecialiseerde ggz.
 • Alle behandelingen met psychotherapie vallen onder de reikwijdte van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).
 • Verzekerde zorg valt onder de reikwijdte van de Zorgverzekeringswet (Zvw).
 • De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt de maximale tariefstelling voor onverzekerde zorg.