Wachttijden

Wanneer er bij beide praktijken geen ruimte meer is wordt waar mogelijk verwezen naar een andere praktijk waar nog wel ruimte is. Daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met uw wensen.

Informatie over regels rond wachttijden en wachtlijstbemiddeling vindt u hier: Factsheet wachttijden in de ziekenhuiszorg en ggz (NZA)

Wachttijden van de praktijken:

Rob Kengen: Cliëntenstop voor alle verzekeraars

Erik van der Put: Patiëntenstop voor alle verzekeraars